ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการขยายผลพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 17 จังหวัดภาคเหนือเพื่อการเป็นผู้สอนงานและพี่เลี้ยงที่ดี