ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคลเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569