ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูน และคณะ ร่วมงานวันอาหารปลอดภัย

เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมงานวันอาหารปลอดภัย เกษตรที่สูง อำเภอลี้
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมงานวันอาหารปลอดภัย ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรจังหวัดลำพูน(เกษตรที่สูง) บ้านผาลาด ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมี นายวิวัตน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้เป็นประธาน พร้อมชมนิทรรศการด้านการเกษตร ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร และ หน่วยงานภาคี ร่วมจัดเพื่อบริการความรู้พี่น้องเกษตรกรที่มาร่วมงาน

Leave a Reply