ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 อำเภอแม่ทา

วันที่ 4 ก.พ.64 จังหวัดลำพูน โดยนางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ หัวหน้าทีมนิเทศงานที่ 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้แทนกลุ่มฝ่าย ลงพื้นที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เพื่อติดตามงานโครงการ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงานเป็นอย่างดีจากทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา ซึ่งนำโดย นางอุทัยวรรณ ศิริพล เกษตรอำเภอแม่ทาและทีมงาน และได้ลงพื้นที่พบปะในการประชุมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)​ ของอำเภอแม่ทา ณ.เทศบาลตำบลทากาศเหนือ และเยี่ยมชม ให้กำลังใจ กลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้ปลูกผักปลอดภัยบ้านทาทุ่งหลวง ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน

Leave a Reply