ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูนพร้อมหัวหน้าฝ่ายบริหาร ร่วมประชุมและสัมภาษณ์พนักงานราชการ ณ สสก. 6เชียงใหม่

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางเบ็ญจรัตน์ ปิยะมัยคงเดช หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการสัมภาษณ์พนักงานราชการและสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายนวนิตย์ พลเคน ผู้อำนวยการสำนักงานงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน

Leave a Reply