ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวหน้ากลุ่มผลิตฯ ติดตามโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่เขตอำเภอแม่ทา

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางกนกวรรณ พรหมตัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมติดตามให้ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด กับคณะกรรมการแปลงใหญ่ลำไย ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีเกษตรอำเภอแม่ทา และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรร่วมให้ข้อมูล

Leave a Reply