ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจัดใหญ่ Field Day บ้านโฮ่ง ความรู้เพียบ เครือข่ายแน่น เกษตรกรปลื้ม

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม นางสาวสุธีวรรณ ณ เชียงใหม่ และนายทศพล ไม้แสนช่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ อำเภอบ้านโฮ่ง โดยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับเกษตรกร 100 ราย ตามสถานีเรียนรู้จำนวน 5 สถานี 1.การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน2.การตัดแต่งกิ่งลำไย3.การป้องกันกำจัดศัตรูพืช วิทยากรจากกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน4.ระบบให้น้ำลำไยอย่างมีประสิทธิภาพ5.เทคนิคการกระตุ้นการออกดอกโดยการใช้สารโพแทสเซียมคลอเรต และสารโซเดียมคลอเรตทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสมาน กองแก้ว นายอำเภอบ้านโฮ่ง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีนางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง กล่าวรายงาน มีการจัดนิทรรศการด้านการเกษตร จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันอุดมศึกษา(มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่) วิทยาลัยเทคนิคลำพูน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอำเภอบ้านโฮ่ง วิสาหกิจชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง (นายประวิน ปาตีคำ)ม.4 ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

Leave a Reply