ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนพร้อมใจร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพ่อ 13 ตุลาคม 2563

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น.นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณเทศบาลตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีนายวรยุทธเนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวจังหวัดลำพูนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

Leave a Reply