ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูน ประชุมแปลงใหญ่ปี 64

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูนเป็นประธานการประชุมการดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 โดยมีหัวหน้ากลุ่ม เกษตรอำเภอและ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแปลงใหญ่ ร่วมประชุม ในครั้งนี้ จำนวน 25 คน เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนแปลงใหญ่ ปี 2564 ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

Leave a Reply