ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอลี้ ถ่ายทอดความรู้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางทวีวรรณ ชำนาญอาสา หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอลี้ ดำเนินงานถ่ายทอดความรู้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร กิจกรรมย่อย สร้างช่างเกษตรท้องถิ่นพื้นฐานประจำแปลงใหญ่แก่เกษตรกรและสมาชิกแปลงใหญ่ลำไยตำบลดงดำ ณ หมู่ที่ 1 ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมีเกษตรกรจำนวน 25 ราย ในการนี้นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ได้ให้เกียรติมาพบปะเกษตรกร พร้อมมอบวัสดุสาธิตในการฝึกอบรมครั้งนี้

Leave a Reply