ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.แปลงใหญ่ระดับจังหวัด

วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 น.นางจำเนียร แสนราชาเกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/ 2564โดยมีคณะกรรมการ ศพก. แปลงใหญ่ระดับจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ เข้าร่วมจำนวน 50 ราย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

Leave a Reply