ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนประชุมเตรียมความพร้อมนำเสนอโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 10.45 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมนำเสนอโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมชั่วคราวสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน มีหัวหน้ากลุ่ม เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่เกี่ยวข้อง และผู้นำเสนอโครงการ เข้าร่วมประชุม เพื่อตรวจสอบความพร้อมของข้อมูล ซักซ้อมความเข้าใจ ในการนำเสนอข้อมูลให้แก่คณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับจังหวัด ซึ่งมีกำหนดในวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

Leave a Reply