ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนบันทึกเทปรายการ”คุยเฟื่อง เรื่องเกษตรลำพูน ” การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานและการปรับพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย “ FM 95 MHz. ออกอากาศ 3 เม.ย.64 5 โมงเย็น??

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวสุธีวรรณ ณ เชียงใหม่ นวส.ชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นำนางสาวสุธิรา แน่นอุดร นวส.ปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน บันทึกเทปวิทยุ รายการ “คุยเฟื่องเรื่องเกษตรลำพูน” หัวข้อ การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานและการปรับพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตรโดยกำหนดออกอากาศผ่านสถานีวิทยุ สวท.ลำพูน คลื่นความถี่ FM.95 MHz. ในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 17.00 -18.00 น.

Leave a Reply