ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวหน้ากลุ่มยุทธ์ฯและคณะ ติดตามงานทะเบียนเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอลี้

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ ดร.ประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน Zoning และงานทะเบียนเกษตรกร ติดตามการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ การดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าในพื้นที่ไม่เหมาะสม (Zoning by Agri-Map) พื้นที่บ้านแม่หละ หมู่ 17 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และติดตามการคัดเลือกเครือข่าย ศพก. ในพื้นที่ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมีนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ ร่วมติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ด้วย

Leave a Reply