ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด (Video Conference)

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด (Video Conference) โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สรรพกรพื้นที่จังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเข้าร่วม จำนวน 25 คน ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

Leave a Reply