ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูนติดตามงานเกษตรทุ่งหัวช้าง

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง โดยมีนายพิทวัส สุสิงสา รักษาการเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงาน ตามประเด็น ดังนี้ 1. การจัดการวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 2. การทำ 5 ส ให้มีห้องเก็บเอกสารและอุปกรณ์ให้เป็นสัดส่วน 3. การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเกษตรตำบล

Leave a Reply