ข่าวประชาสัมพันธ์

จิตอาสาเกษตรลำพูน เราทำดีด้วยหัวใจ ปลูกพืชผักแปลงเกษตรปลอดภัยบริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน นำหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ทำกิจกรรมจิตอาสา ปลูกพืชผักปลอดภัย อาทิ พริกจินดา มะเขือเจ้าพระยา กระเพรา ณ แปลงผักบริเวณด้านหลังสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน โดยมีการแบ่งกลุ่ม/ฝ่าย ในการดูแลรับผิดชอบเพาะปลูก รวมถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตมาประกอบอาหาร สร้างความสามัคคี เป็นต้นแบบการผลิตพืชปลอดภัยแก่เกษตรกรต่อไป

Leave a Reply