ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูนร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์วันต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ภายใต้โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า จังหวัดลำพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

Leave a Reply