ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูนพร้อมหัวหน้ากลุ่มพืชฯ ให้การต้อนรับ ผอ. เขต 6 เชียงใหม่ ติดตามการกระจายผลผลิตมะม่วง ในเขตพื้นที่อำเภอเวียงหนองล่อง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางกนกวรรณ พรหมตัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ให้การต้อนรับนายนวนิตย์ พลเคน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ในการติดตามสถานการณ์การผลิตมะม่วง และการกระจายผลผลิตมะม่วงจังหวัดลำพูน ในพื้นที่อำเภอเวียงหนองล่อง

Leave a Reply