ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมการมอบนโยบาย และเปิดตัวแผนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะฯ

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมการมอบนโยบาย และเปิดตัวแผนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ ปี พ.ศ. 2565-2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (ZOOM Meeting) โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดตัวแผนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 18 แผนงาน 63 โครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

Leave a Reply