ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอ ลำพูน เร่งผลักดันบูรณาการจัดสรร แผนงาน โครงการงบปี 2565 สู่พี่น้องเกษตรกร

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดสรรโครงการและงบประมาณส่งเสริมการเกษตรและการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/เกษตรอำเภอทุกอำเภอหรือผู้แทน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนและเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ เข้าร่วมการประชุม การกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ แนวทางการจัดทำแผนการปฎิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงการพิจารณาพื้นที่ดำเนินการ เพื่อจัดสรรโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Leave a Reply