ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมประชุมชี้แจง แนวทางการดำเนินงานการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่และ(R2R)

วันที่ 2 ธ.ค. 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ คณะทำงาน R2R ระดับจังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง แนวทางการดำเนินงานการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R กับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565 ปีที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom โดยมีนางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุม