ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูน ร่วมพบปะชาวบ้านพื้นที่ห่างไกลตามนโยบาย ผวจ.ลำพูนในเขตพื้นที่อำเภอลี้

วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมพบปะชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์) ออกไปพบปะพูดคุย รับทราบ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลฯ ณ วัดหนองกวาง บ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ซึ่งปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ ตำบลศรีวิชัย มีดังนี้
๑. พื้นที่ของชาวบ้าน ป่าชุมชน และอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อยู่ในเขตอุทยานฯ ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ทำกิน และที่อยู่อาศัย
๒. ประสบปัญหาภัยแล้ง อ่างเก็บน้ำตื้นเขิน ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง
จากปัญหาดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข จากปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ปัญหาอ่างเก็บน้ำตื้นเขินได้ แต่ต้องมีการตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำก่อน จึงมอบให้ชลประทานในพื้นที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาข้างต้น ส่วนปัญหาอื่นๆ จะต้องมีการยื่นคำร้องเรียนไปยังกรมอุทยานฯก่อน ถึงจะสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆต่อไปได้

สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ สนับสนุนภาพ ข่าว

Leave a Reply