ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารพร้อมทีม ร่วมพิธีการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชย์ของพระนางเจ้าจามเทวี ศรีหริภุญชัย “วันพระแม่นั่งเมือง” ประจำปี 2564

วันอาทิตย์ ที่ 12 ธันวาคม 2564 เวลา 14.30 น. นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางเบ็ญจรัตน์ ปิยะมัยคงเดช หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมพิธีการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชย์ของพระนางเจ้าจามเทวี ศรีหริภุญชัย “วันพระแม่นั่งเมือง” ประจำปี 2564 มีการจัดพิธีถวายเครื่องบูชาไหว้สา พิธีทางศาสนา และการฟ้อนเล็บบูชาไหว้สาพระนางจามเทวี ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี