ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 – 16.00 น. นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายสุนทร ตะนาวศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมเป็นผู้ปฎิบัติหน้าที่ กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย.ทัพภาค.3 (มทบ.33) ในการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย ในพระราชูปถัมภ์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน