ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนลงพื้นที่ “สวนพอเพียง@ไร่น้อย”

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 17.00 น.นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ “สวนพอเพียง@ไร่น้อย” หมู่ที่ 7 ต..ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เพื่อเตรียมสถานที่ศึกษาดูงาน การประชุมสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร ครั้งที่ 3 พื้นที่ภาคเหนือ ภายใต้โครงการแม่บ้านมหาดไทยสัญจร 4 ภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 ณ จังหวัดลำพูน