ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ติดตาม เยี่ยมเยียน และให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ อำเภอแท่ทา อำเภอบ้านธิ และ อำเภอเมืองลำพูน ปฏิบัติงานขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 63

Leave a Reply