ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูนและคณะร่วมจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน นำข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ปลูกผักสวนครัว ดูแลรักษา แปลงผัก เศรษฐกิจพอเพียง บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงาน แบ่งแปลงปลูกผักให้กลุ่ม/ฝ่าย ปลูกและดูแลรักษา สร้างตู้เย็นข้างบ้าน แบ่งปัน สร้างความสามัคคีในหน่วยงาน และผลิตอาหารปลอดภัย มีกิน ใน 90 วัน เป็นตัวอย่างให้เกษตรกร พริกสด มะเขือ จิงจู้ฉ่าย กระเพรา โหระพา ผักคะน้า ผักเชียงดา ข้าวโพด ตะไคร้ ฯลฯ ในสภาวะ Covid – 19

Leave a Reply