ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวหน้ากลุ่มยุทธ์ฯพร้อมคณะ ร่วมติดตามงานการขึ้นทะเบียนและปรับปรุง ทบก.ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่งและลี้

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ ดร.ประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยนางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามและสนับสนุนการปฏิบัติงานขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ 2 ปรับปรุงก่อนปี 2562 และเกษตรกรรายใหม่ อำเภอบ้านโฮ่ง จำนวน 1,492 ราย อำเภอลี้ จำนวน 3,200 ราย รวมทั้งสร้างความเข้าใจในแนวทางการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่ 3 คือ เกษตรกรที่คาดว่าจะปลูกระหว่างวันที่ 1 พ.ค. – 30 มิ.ย. 63

Leave a Reply