ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น ประเภทร่วมใจแก้จน ผลงาน “วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน”

วันที่ 13 กันยายน 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น ประเภทร่วมใจแก้จน ผลงาน : วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยมี นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้มอบรางวัล ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี