ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ. ลำพูน ร่วมทีมนำ ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตรติดตามงานเกษตรที่สูงจังหวัดลำพูน

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 12.00 น.นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางสายสมร เขื่อนสิริมงคล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ นำนายวารินทร์​ บุษบรรณ ที่ปรึกษา​กรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามงานส่งเสริมการเกษตร ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลำพูน(เกษตรที่สูง) อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมีนายปรีชา เพ็ชร์เม็ด ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลำพูน(เกษตรที่สูง) ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ทั้งนี้มีหัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และทีมงาน ร่วมให้การต้อนรับ