ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนให้การต้อนรับ คณะทำงานคัดเลือกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนดีเด่น ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ร่วมให้การต้อนรับ นายชาญยุทธ์ ภาณุทัศ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตร ประธานคณะทำงานคัดเลือกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนดีเด่น ประจำปี 2563 และคณะฯ ณ ห่องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เพื่อลประเมินผลการปฏิบัติงาน นางเบ็ญจรัตน์ ปิยะมัยคงเดช เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายบนิหารทั่วไป ทั้งนี้ มีนายนวนิตย์ พลเคน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ และคณะฯ ร่วมเป็นกำลังใจให้กับผู้รับการประเมินในครั้งนี้ด้วย และมี นายนิกร ทุนกาศ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นางสาวกังสดาล ชัยยศ เกษตรอำเภอเมืองลำพูน และ นางสาวตรีพร ชาติแสนปิง ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดลำพูน กล่าวให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน

Leave a Reply