ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน จัดกิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น​ Young​ Smart​ Farmer​ เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนพัฒนารายบุคคล

วันที่ 12-13 มกราคม​ 2566​ นางสาวอรชร ปันเตจ๊ะ หัวหน้า​กลุ่ม​อารักขา​พืช​ รักษา​ราชการ​แทน​เกษตร​จังหวัดลำพูน มอบหมาย​ให้​กลุ่ม​ส่งเสริม​และ​พัฒนา​เกษตรกร​ สำนักงาน​เกษตร​จังหวัด​ลำพูน จัดกิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น​ Young​ Smart​ Farmer​