ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมเกษตรจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการระดับเขตครั้งที่ 2/ 2566