ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน พิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2566

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมเกษตรจังหวัดลำพูน มีการนำเสนอผลงานของบุคคลดีเด่นประเภทเกษตรตำบลดีเด่น และพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เพื่อเข้ารับการพิจารณาในระดับเขต ต่อไป โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เป็นคณะกรรมการฯ ร่วมการพิจารณา จัดโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน