ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ลงพื้นติดตามและเยี่ยมเยียนการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนสุวรรณฟรุ๊ต อำเภอบ้านธิ

วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางสาวนุชนา จิตโสภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ติดตามและเยี่ยมเยียนการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนสุวรรณฟรุ๊ต ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า อาทิ ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง มะม่วงอบแห้ง มะเขือเทศอบแห้ง สัปปะรดอบแห้ง และการผลิตชาอัสสัมออแกนิกส์ โดยมีนายสมชาย กันทะวังค์ เกษตรอำเภอบ้านธิ ร่วมให้ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนสุวรรณฟรุ๊ต ตำบลบ้านธิ อำบ้านธิ จังหวัดลำพูน