ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน หารือร่วมกับประธานหอการค้าจังหวัดลำพูน เตรียมการจัดงานลำไย ประจำปี 2566