ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมติดตามการพัฒนาฟื้นฟูและการแก้ไขปัญหาลำน้ำปิงห่าง

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวจันทร์ทิวา อินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ (ลำน้ำปิงห่าง) ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และร่วมลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลอุโมงค์ ได้รายงานโครงการพื้นที่ว่างสร้างอาหารของชุมชนปิงห่าง กิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว ณ ชุมชนป่าเส้า ในพื้นที่ประมาณ 2 งาน และแจ้งให้ทราบถึงกำหนดการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ครั้งที่ 4 ที่สวนอุโมงค์ลดโลกร้อน ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมฯ และลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน