ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรบนเส้นทางสายวัฒนธรรม “ถนนอินทยงยศ” ประจำปี พ.ศ. 2566