ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด (จังหวัดลำพูน) ครั้งที่ 4/2566