ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2567