ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการผลิตมะม่วงมหาชนกเพื่อการส่งออก