ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ให้สัมภาษณ์สด รายการมองลำพูน “หัวหน้าส่วนราชการพบประชาชน”

วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 – 14.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ให้สัมภาษณ์สด (Phone in) ผ่านราชการมองลำพูน “หัวหน้าส่วนราชการพบประชาชน” โดยพูดคุยเรื่อง “การปรับปรุงและการขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งแจ้ง ปัญหาและอุปสรรค ของเจ้าหน้าที่ และ เกษตรกร

มนตรี ภาพ รายงาน

Leave a Reply