ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน อบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรม อบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer (เวทีที่ 1) ประจำปี 2567