ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูนให้การต้อนรับคณะท่านผู้ตรวจราชการประมง

ท่านเกษตรจังหวัดลำพูนและทีมงานเกษตรลำพูนให้การต้อนรับท่านผู้ตรวจราชการกรมประมง ท่านสมเกียรติ กาญจนาคาร และคณะ ในโอกาสมาราชการในพื้นที่จังหวัดลำพูน 2 ก.พ.2564

Leave a Reply