ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูน” และคณะฯ เยี่ยมชมกิจกรรมส่งเสริมการเกษตร ดีเด่นในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน ชมผักปลอดภัยตำบลอุโมงค์ –แปลงใหญ่ลำไยลำพูน

มื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/เกษตรอำเภอและนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร นำคณะทำงานคัดเลือกสำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่นประจำปี 2563 เยี่ยมชมกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรดีเด่นในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผักปลอดภัยตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน กิจกรรม ขายผักส่งโลตัสเทสโก้ เยี่ยมชมแปลงผักแปลงใหญ่ และ แปลงกะเพราป่า ส่งบริษัท ซีพีแรมจำกัด กิโลกรัม(ใบ) ละ 150 บาท และ เยี่ยมชมกิจกรรมการเชื่อมโยง แปลงใหญ่ลำไยลำพูน กับ ไปรษณีย์ลำพูน ผ่านสหกรณ์การเกษตรประตูป่า โดยมี นางสาวกังสดาล ชัยยศ เกษตรอำเภอเมืองร่วมให้ข้อมูลด้วย

Leave a Reply