ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำพูนจัดงานรณรงค์การผลิตลำไยคุณภาพ (Field Day)โครงการพัฒนาการผลิตลำไยให้มีคุณภาพ และยกระดับผลิตภัณฑ์ลำไยเพื่อรองรับตลาดทั้งในและต่างประเทศ ณ อำเภอบ้านธิ

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. จังหวัดลำพูน กำหนดให้มีการจัดงานรณรงค์การผลิตลำไยคุณภาพ (Field Day)โครงการพัฒนาการผลิตลำไยให้มีคุณภาพ และยกระดับผลิตภัณฑ์ลำไยเพื่อรองรับตลาดทั้งในและต่างประเทศ ณ แปลงเรียนรู้การผลิตลำไย นายทวีศักดิ์ ปัญญาวารินทร์ หมู่ที่ 1 บ้านแจ้ซ้อน ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ มีนาย วรกาญจน์ ธรรมตา เกษตรอำเภอบ้านธิ เป็นประธาน โดยแบ่งฐานเรียนรู้จำนวน 4 ฐาน ได้แก่ ฐานการตัดแต่งกิ่งลำไย ฐานการให้น้ำลำไย ฐานการใส่ปุ๋ยลำไย และฐานการตัดแต่งช่อผล โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรเสวนา นายธีวัตน์ บาลสุข จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มล.ปรีชา เกษมสันต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและเกษตรกรรมลำพูน และ คุณณัฐดนัย ไชยสุวรรณ์ จากสมาคมการค้าผู้ประกอบการผลไม้ไทยภาคเหนือ โดยมี ดร.ประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ดำเนินการเสวนา และกำกับการดูงานฐานเรียนรู้มีเกษตรกรเข้าร่วมงานฯ จำนวน 127 ราย

Leave a Reply