ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูน ประชุมผู้บริหารระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เพื่อแจ้งข้อราชการต่าง ๆ พร้อมทั้งประชุมหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละตำแหน่งของสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอตามโครงสร้างการแบ่งงานภายในของส่วนราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Leave a Reply