ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูน เป็นประธานประชุมระบบควบคุมภายในองค์กร ปี 64

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เพื่อแจ้งข้อราชการต่าง ๆ พร้อมทั้งประชุมเตรียมความพร้อมในจัดการวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Leave a Reply