ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันนักข่าว

วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 09.45 น. นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมมอบปัจจัยสนับสนุนกิจกรรมวันนักข่าว ซึ่งมีกำหนดจัดงานในวันที่ 5 มีนาคม 2564 จะมีการทำบุญให้แก่นักข่าวผู้ล่วงลับ การปล่อยปลาและกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ โดย นายชาตรี ภูเวียง ประธานชมรมนักข่าวจังหวัดลำพูนรับมอบ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

Leave a Reply